вторник, 20 март 2018 г.

Рисаците – едни от най-съвършените коне
Националната асоциация по коневъдство със сериозна заявка за развитие на конния спорт у нас

‎Специализирано изложение " Дунавски овощари " 2018


Специализираното овощарско изложение " Дунавски овощари " 2018 се провежда за трета година. 

До сега наши гости и фирми изложителки са били от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година ние растем и се радваме на голям интерес на фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Полагаме усилия да увеличим мащаба на събитието, като го направим значимо за сектора и нашите членове.

Тази година то ще бъде на 24 март 2018 г. в Спортна зала Арена - Русе с адрес: гр. Русе, бул. Липник 1 


В изложението ще вземат участие компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработва и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки, горива и други свързани дейности. Също така към мероприятието ще добавим срещи с представители на преработватели, търговски вериги и търговци на едро.

Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие заключения на председателството за ОСП след 2020 г.


Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата.

"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Днешните заключения призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.  

Заключенията ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за Общата селскостопанска политика. Те идват след три месеца на интензивни преговори между държавите-членки. 

Задълбочената дискусия за следващата ОСП започна под естонското председателство на Съвета. През януари, по време на българското председателство, министрите обсъдиха добавената стойност на ОСП, основните цели на ЕС, които трябва да бъдат запазени, и подходящото ниво на субсидиарност.

През февруари те бяха насочени към директните плащания, към действията в областта на околната среда и климата и към развитието на селските райони.

http://www.mzh.government.bg/

Националното изложение по животновъдство ще се състои от 27 до 29 април в Сливен


По традиция форумът се организира от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция (ИАСРЖ), в партньорство с развъдните организации и фермерските сдружения в говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и коневъдството. 
 
Тази година, в рамките на събитието, ще се проведе и международна научна конференция, посветена на състоянието и проблемите в животновъдния отрасъл. Преди време зам.-министърът на земеделието, храните и горите Цветан Димитров коментира, че според него Българското председателство на Съвета на ЕС ще привлече участници от цяла Европа на изложението.
 
Като цяло целта на форума е да представи биологично разнообразие в страната, съхраняването на местните породи и развитието на селекцията в отделните категории.
 
Представянето на изложбата ще се състои на пазара за селскостопански животни, преди разклона за село Мечкарево.