понеделник, 19 март 2018 г.

Как помага пчеларската програма?
За 2017 г. по Националната пчеларска програма са подадени 2 250 броя заявления за подпомагане.

Министър Румен Порожанов ще председателства Съвета на ЕС по земеделие и рибарство


Министър Румен Порожанов ще председателства заседанието на Съвета на ЕС  по земеделие и рибарство в Брюксел. Министрите ще търсят приемане на Заключения на Съвета относно бъдещето на Общата селскостопанска политика, които да бъдат представени на Европейската комисия.

По време на Съвета ще бъдат разгледани и въпроси свързани с рибарството и по-конкретно предложение на Комисията за създаване на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи дънни видове запаси в западното Средиземно море.

Министър Порожанов ще  проведе и работна среща с Юлия Кльокнер, новият министър на храните и земеделието на Федерална република Германия.

http://www.mzh.government.bg/

Спасени щъркели 18.03.2018 г.