петък, 30 март 2018 г.

Осигурен е допълнителен бюджет за всички подадени заявления за пчелни майки и отводки по Националната програма по пчеларствоОсигурено е допълнително финансиране, чрез прехвърляне на над 800 хил. лева от Мерки А, Б, В и Е в Мярка Г – Мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелен мед и Мярка Д – Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., със Заповед № РД 09-274 от 28.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
   Преразпределението на бюджета за 2018 г. между мерките и дейностите дава възможност да се одобрят всички подадени заявления за подпомагане за закупуване на отводки и пчелни майки.
  Списъкът на класираните кандидати е публикуван на електронната страница на ДФЗ.
   Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в 28-те административни области на страната.

Площите с плодове и зеленчуци трябва да се окрупнят
Западните партньори на България търсят производители със сериозни обеми и качество, каза Димитър Гайдаджиев

При обезщетение за пропаднали площи, стопаните нямат право на обвързано подпомаганеОчакваме през новия програмен период средствата за агроекология да бъдат достатъчно, каза председателят на Добруджанския овощарски съюз

Осигурени са 4 млн. лева за компенсации на щети от природни бедствия и 5,5 млн. за развъдни асоциации


Отпускат се 4 млн. лв. по схема „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Това реши на заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

            От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10% интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:

  • Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;
  • Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
  • Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;
  • Соя – до 112,51 лв./ха;
  • Ръж – до 101,13 лв./ха;
  • Сорго – до 94,85 лв./ха.

            На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г. Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

            В рамките на определения бюджет за 2018 г. предстои  разпределяне и на финансов ресурс за зърнено-житни култури, слънчоглед и соя, унищожени на 100% в следствие на  неблагоприятни климатични условия през 2017 г. Унищожените площи от тези култури са в размер на 11 658,32 хектара. 
         
            УС на ДФЗ утвърди и 5,5 млн. лв. за развъдните асоциации по схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 г.

            През март 2018 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства. Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

Осигурени са 4 млн. лева за компенсации на щети от природни бедствия


УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс за 2018 г. от 4 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.
От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:
Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;
Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;
Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;
Соя – до 112,51 лв./ха;
Ръж – до 101,13 лв./ха;
Сорго – до 94,85 лв./ха.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г.
   Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.
По  линия  на помощта,  в рамките на определения бюджет за 2018 г. предстои  разпределяне и на финансов ресурс за зърнено-житни култури, слънчоглед и соя, унищожени на 100% в следствие на  неблагоприятни климатични условия през 2017 г. Унищожените площи от тези култури са в размер на 11 658,32 хектара.

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди 5,5 млн. лева за развъдни асоциации


 Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управителният съвет на ДФ „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 г.
   През месец март 2018 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства. Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.
   През 2017 г. по линия на помощта е усвоен финансов ресурс в размер на 6 495 570 лв., за които са кандидатствали 47 развъдни организации и ИАСРЖ за извършване на развъдна дейност с 1 482 455 животни, отглеждани от 4 590 бр. бенефициенти.
  ДФ „Земеделие“ предстои да изготви указания за прилагане на държавната помощ

четвъртък, 29 март 2018 г.

Кортева Агрисайънсис - ново име с утвърдени позиции
Сливането на ДюПон Растителна защита, ДюПон Пионер и Дау Агросайнсис беше официално обявено

Бактериалните болести се бъркат с предозиране с пестициди
Стопаните често пренебрегват смолотечението при овошките, смята Таня Трифонова

СИ Ариозо, 240 по ФАО - за високи добиви
Царевичният хибрид на Синджента ви гарантира рентабилност в производството.

СИ Улисес- 350 по ФАО - адаптивният рекордьорХибридът е сред топ предложенията на Синджента за 2018-та

сряда, 28 март 2018 г.

Ако не ни чуят, закарваме земеделски машини по бензиностанциите
Земеделските организации са категорични, че няма да се примирят за приемането на закона за горивата в настоящия му вид

Умни политики в земеделието – имат думата учените
Разговор с доц. дсн Веселин Кутев, преподавател в Лесотехническия университет

Демонстрация на правене на сметана и масло с мляко 2
Демонстрация на правене на сметана и масло с мляко на малката семейна мандра Мантарови в село Паталеница

Демонстрация на правене на сметана и масло с мляко 1
Демонстрация на правене на сметана и масло с мляко на малката семейна мандра Мантарови в село Паталеница

Атрактивни промоции и нови лизингови схеми за закупуване на земеделска техника
И още: Защо да изберем култиватори българско производство

Нова генерация хибриди от ДюПон Пионер на изложението АГРА 2018 в Пловдив
Над 100 кг/дка повече добив при царевицата и слънчогледа

Успешно земеделие - броят от 27. 03. 2018
В броя: Новости в опазването на културите - интервюта на Ваня Горчева - технологии от БАСФ в житни, слънчоглед и царевица, иновацията Приаксор, Пакетни предложения 2018 - Семинар за фермери в Пловдив, Габор Равицки - Байер КропСайанс - поглед в бъдещето от Агра 2018, Йордан Златев - Тимак Агро България - семинар в Пазарджик за зеленчукопроизводители, Суммит Агро - интервю от Агра, Опазване на лозята - технологии от Синджента - Ампексио - нов фунгицид в лозята, отлична защита от обикновена мана, интервю с Андрей Илиев от семинар за лозари в Правец, Импакт и Гранступер - отлична защита от болести и плевели в житни от FMC.

България взе участие в среща на високо ниво по превенция на Африканска чума по свинете във Варшава


Заместник-министър Атанас Добрев взе участие в среща на високо ниво по превенция на Африканската чума по свинете, която се проведе във Варшава.
 
На срещата, инициирана от Полша, която е сред засегнатите в Европа, бяха представени всички държави-членки на ЕС, както и държави извън съюза, засегнати от заболяването – Беларус, Украйна, Русия.

Полският министър на земеделието и развитието на селските райони Кшищов Юргел информира участниците за взиманите мерки в страната за намаляване на нивата и огнищата на заболяването и недопускане на преминаването му към незасегнати територии. Информация за взетите мерки представиха всички засегнати от заболяването страни.

По време на форума, еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, който също бе участник в срещата, изрази специална благодарност към България, която председателства в момента Съвета на ЕС за заложените приоритети, свързани с устойчивото управление на здравето на животните. В тази връзка той информира участниците за проведения по-рано през март семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните“ с негово участие и това на министър Порожанов. Еврокомисарят подчерта общата загриженост, която лесовъди, ловни и ветеринарни експерти са изразили по време на форума в София и за мерките, които се предприемат тук за превенция на заболяванията, в това число и на трансгранично предаващите се.Заместник-министър Атанас Добрев, от своя страна, информира своите колеги при разменените неформални срещи за старта на дейността в България на първия в Европа и втори в света регионален CIC Център за опазване здравето на дивеча. Той посочи, че усилията на този център, както и на настоящото ръководство на МЗХГ са насочени към обединение на усилията на ветеринарни лекари, ловци, местна и централна власт с бърз обмен на информация и координиране на общи действия за превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча. Той подчерта, че предвиждаме това да бъде част и от дневния ред на предстоящата през април неформална среща на високо равнище на генералните директори по горско стопанство в ЕС.

Участие от страна на България взе и заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Тодорка Янковска.

вторник, 27 март 2018 г.

Scottish Highland Cattle In Finland: This is about 5 minutes of calves eating hay
This video is about 5 minutes of calves eating hay. Highland Cattle are a Scottish cattle breed. They are adapted to the cold weather and stay outside throughout the year. We have been raising these fluffy cows since 2007 on our farm in Finland. On this YouTube channel we share lots of videos of our cows, bulls and cute calves. Please subscribe to stay updated with new Highland Cattle videos! Highland Cattle prints available here: https://www.redbubble.com/people/saar... Our social media accounts: https://www.youtube.com/HighlandCattl... https://www.facebook.com/HighlandCatt... https://www.instagram.com/highlandcat... https://plus.google.com/+HighlandCatt... http://highlandcattleofsaarela.blogsp... http://highlandcattleofsaarela.tumblr... https://twitter.com/saarelahc https://www.flickr.com/photos/highlan... https://www.pinterest.com/highlandcattle https://gfycat.com/@highlandcattle https://steemit.com/@highlandcattle Homepage: https://www.highlandcattleofsaarela.fi (only in finnish sorry!)

Модерното земеделие има име и това е Байер
Думата иновация е най-пълното описание на химическата компания

Нови технологии, атрактивни култури и успешната формула...
Новият председател на НАЗ Костадин Костадинов и какви са приоритетите в неговия мандат

Разследват собственика на бедстващите коне и за злоупотреба с евросредстваАбонирай се за профила на Здравей, България: http://bit.ly/1Pl6T53 Посети официалния сайт: http://novanews.novatv.bg/ Гледай Здравей, България в ефира на Nova: http://novatv.bg/live/ Гледайте Здравей, България: http://play.novatv.bg/programi/zdrave... Още за Здравей, България: Харесай: https://bg-bg.facebook.com/ZdraveyBul... Още интересни и ексклузивни клипове може да гледате и на: http://vbox7.com/user:zdraveibulgaria

Измръзнаха овошки и рапица в добричкоРегионална телевизия Добрич - телевизията на Добруджа

понеделник, 26 март 2018 г.

Агрия АД представи портфолиото си на семинар в Хасково
Добрите резултати идват с добрите продукти

Пчеларите в добричко се обединяват срещу тровенето на пчелите с растителни препарати
Регионална телевизия Добрич - телевизията на Добруджа

Екип от ветеринари ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската планина, възложена е проверка


Екип от ветеринарни специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската планина. Възложена е и проверка на собственика им Петър Пищалов. 

След постъпилата информация от доброволци за случая със стадото коне под връх Руен Българската агенция за безопасността на храните предприе бърза проверка по случая. Трима експерти от ОДБХ - Кюстендил трябва да проверят на място състоянието на конете, дали имат чипове за идентификация, както и дали собственикът на конете е получил средства по линия на ПРСР. Експертите ще окажат пълно съдействие за подобряване на състоянието на конете.

Резултатите от проверките се очакват  по-късно следобед.

http://www.mzh.government.bg/Обучение на 8 месечно бордър коли - работа с говеда
Clementine's border Collie puppy that David and her are training together. This is about his fifth training session on cattle.

Дунавски овощари 2018: Обединение на проблемите и браншаЗа щастие ягодите все още са в покой и не се притесняваме за тях, каза председателят на БАМ-Я


 


Голяма част от продукцията ще остане непродадена, ако не сме направили следващата стъпка в развитието си, смята председателят на Съюза на дунавските овощари


 

Мащабната проява даде възможност на хората от сектора да обсъдят най-наболелите теми

неделя, 25 март 2018 г.

Бордър коли на 10 месеца - работа с овцеhttps://www.facebook.com/nribella/ Ribella (femelle 10mois) au contacte de brebis tres nerveuses et qui n'ont pas l'habitude de BC ... Le but la faire s'approcher au plus près des brebis tout en la gardant calme, d'obeir aux ordres et rendre les brebis calmes lol.... Au miracle...!!! lol les brebis sont devenu calme car ribella est restée calme,obeissante tout en s'approchant au plus près et elle les a hypnotisé lol

Силистренски щъркели в беда!

петък, 23 март 2018 г.

Градинарите получиха още над 31 млн. лева по схемите за обвързано подпомагане


ДФ „Земеделие“ преведе субсидиите по останалите схеми за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци. Близо 6000 земеделски стопани, заявили площи с полски и оранжерийни зеленчуци, получават подпомагане по схемите, за които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31.01.2018 г.
 Общият размер на изплатените средства по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци СЗ (основна група) е 25 663 654 лева и по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 843 889 лева.
  Земеделските стопани, заявили Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група), получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите площи над 30 хектара.
   Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение №5 от Наредба №3 от 17.02.2015 г.
   Субсидиите са изплатени на база на определени със заповеди № РД 09-250 и № РД 09-259 ставки, издадени от министъра на земеделието, храните и горите.

С БРАЗДИ в Швейцария - Фермерски пазари

четвъртък, 22 март 2018 г.

С БРАЗДИ в Швейцария - Преработка във фермата в ГрюйерРепортаж от посещението на екип на предаването БРАЗДИ на БНТ в Швейцария през октомври 2013 г. заедно с група български фермери. Темата е преработка на мляко във фермата по занаятчийски методи и директна продажба на продукцията.

С БРАЗДИ в Швейцария - преработка във фермата
Филма представя няколко ферми в областта Грюйер, Швейцария, които преработват във фермата мляко и месо от своите животни и продават директно на краен потребител. Група от 12 български фермери беше на обмяна на опит в тези ферми през октомври 2013 г. с помощта на проект "За Балкана и Хората", финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Екип на Бразди също беше с нас и направи много добър репортаж.

Министър Порожанов откри кампания за популяризиране на храни с традиционно-специфичен характер


Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов откри кампания за популяризиране на продукти с традиционно-специфичен характер. Тя се провежда от сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“, съвместно с търговска верига. „Министерството винаги се е стремяло да подкрепи усилията на българските производители да съхранят и възродят производството на автентични наши продукти по традиционни рецепти. Насърчаваме земеделските производители да се сдружават и да се възползват от възможностите за регистрация на европейско ниво на продукти със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер“, заяви министър Порожанов.Досега България е вписала в европейския регистър две защитени географски указания – „Горнооряховски суджук” и „Българско розово масло”. Вписани са и пет месни продукта – „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”, „Роле Трапезица”, „Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма говежда” в Европейския регистър на храните с традиционно-специфичен характер.

В момента продуктът „Странджански манов мед“ е в процедура по преглед на европейско ниво с цел регистрацията му като Защитено наименование за произход. Обработва се на национално ниво и заявлението за регистрация на Защитено наименование за произход „Месо от Източнобалканска свиня“.

Чрез регистрацията на храните с традиционно специфичен характер на европейско ниво се защитават интересите на производителите, вложили дългогодишни усилия и средства за поддържането на високо качество и търговска репутация на своя продукт, каза още министър Румен Порожанов. Тези храни са защитени срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба с името им. Българската агенция по безопасност на храните следи на нашия пазар за правомерната употреба на наименованията и срещу тяхната имитация. Регистрацията на тези продукти на европейско ниво като храни с традиционно специфичен характер им осигурява правна закрила на наименованията на територията на целия Европейски съюз.

„Освен за производителите, ползи има и за потребителите, на които се предоставя  гарантирано качество на продуктите с европейско лого. Не на последно място храните с традиционно специфичен характер допринасят за развитието на селските райони, местната икономика и туризма“, допълни Румен Порожанов.

Засилени проверки на БАБХ в търговската мрежа преди и по време на предстоящите празници


Във връзка с наближаващия християнски празник Великден Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни.
Инспекциите започнаха на 21 март и ще продължат до 10 април. Освен пакетиращи центрове за яйца и хранителни складове за търговия на едро на проверки подлежат също заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси за традиционно предлагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и на боя за яйца.
През почивните дни ще бъдат осигурени и дежурни екипи, които ще осъществяват официалния контрол в цялата страна.

ДФ „Земеделие” изплати близо 40 млн. лева по схемите за плодове и зеленчуци


Днес ДФ „Земеделие“ започна превеждането на субсидията по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци.
  Повече от 9 450 земеделски стопани, заявили за подпомагане плодове и зеленчуци, които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31.01.2018 г. ще получат подпомагане по схемите. Общият размер на оторизираните средства по Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ (други) е 4,356 млн. лева.
   Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.
  Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение №5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.
  Ставките по схемите са определени със следните заповеди: №09-251/20.03.2018 г.; №09-250/20.03.2018 г.; №09-249/20.03.2018 г.; №09-248/20.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

ПРИРОДА И БИЗНЕС
Филм за ползите, които запазената природа носи за местния бизнес и поминъка, който може да осигури. За частните и отговорни малки предприемачи от район на Западна и Централна Стара планина и за тяхната мотивация да пазят природата. За да я има и след тях.

сряда, 21 март 2018 г.

България възвръща авторитета си на предпочитана ловна дестинация


„Грижите за дивеча, полагани от държавните предприятия и техните ловни стопанства спомагат България да  възвърне авторитета си на предпочитана ловна дестинация в Европа и света“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев при откриването на 24-тото издание на Международната изложба „Природа, лов, риболов” в Пловдив.Той посочи, че през 2017 г. приходите по линия на организирания ловен туризъм възлизат на над 6,5 млн. лв., което е с над 1,5 млн. повече от предходната година. Ловували са близо 5 500 ловци, от които около 1 500 са чуждестранни гости с интерес към традиционно атрактивния трофеен отстрел, който предлага страната ни. Много успешна беше 2017 при отстрела на трофеен благороден елен, като са завоювани 53 златни медали при 36 през 2016. 56 са медалите при елена лопатар, от които 19 – златни. Ловът на дива свиня остава най-предпочитан и от чуждестранните, и от българските ловци, като по линия на организирания ловен туризъм през миналата година при този вид има общо завоювани 267 медала, от които 88 – златни. При перспективния вече лов на муфлон са отстреляни 17 с медали.Заместник-министър Добрев подчерта, че тези успехи са немислими без ежедневната грижа на горските служители и на ловците любители за поддържане на дивечовото богатство и по охрана на горите. „Всичко това поставя изключително високи изисквания и очаквания пред нас като ръководен екип на горския сектор за отговорно отношение с грижа към поддържане, ефективно управление и контрол на горските ресурси, язовири и водоеми и намаляване на констатираните нарушения, заяви още Добрев. Той посочи, че само от началото на 2018 г. проверките в горските територии надхвърлят 100 000 при общо 370 000 за цялата минала година.Министерство на земеделието, храните и горите за пореден път е съорганизатор, заедно със своите държавни предприятия, Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на това най-представително изложение в България за популяризиране на спортовете, свързани с българската природа. Тази година  престижният форум се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.„Една от сериозните задачи, които сме си поставили във ветеринарната област, е по време на Българското председателство да се съсредоточим върху устойчивото управление на здравето на животните, като обръщаме специално внимание на ролята на превенцията на заболяванията по дивите животни. Само преди дни организирахме от името на Председателството семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните“, където си дадоха среща лесовъди, ловни и ветеринарни експерти. В същия аспект беше и едно от значимите събития в календара на Министерство на земеделието, храните и горите от края на миналата година, когато в Правец стартира дейността на първия в Европа и втори в света регионален CIC Център за опазване здравето на дивеча“, посочи още Добрев. Центърът е изграден на територията на България с усилията на три международни организации- Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), Генералната асамблея на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Световната организация за здравето на животните OiE.През тази година по време на изложението се отбелязва и 120 години от създаването на най-старата и най-голямата ловна организация, чийто правоприемник е Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. В чест на годишнината за първи път на изложението се представя част от музейната сбирка на съюза, представящ богатата и славна история на ловното и риболовно движение в България.

Земеделието извън обхвата на новия закон за горивата
Проектът беше внесен от 32 депутати

Пчелен прашец. Вижте как се добива лесно и бързо!
Как бързо се добива пчелен прашец директно от пчелните пити. Водещият опит на руските майстори.

Зарадвайте зеленчуците с листно хранене
Лебозол представи богата гама продукти на семинар в Сандански

ПОДКРЕПА ЗА ФЕРМЕРИ И ПЧЕЛАРИКратък филм с представяне на няколко животновъдни ферми и пчелари от Западна и Централна Стара планина, подкрепени по Проект ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА. Как фермерите и пчеларите могат да опазват природата като в същото време да печелят от нея и да имат достоен живот и поминък.

Транспорт и бизнес с италиански стилСофия Франс Ауто предлага у нас PIAGGIO COMMERSIAL VEHICLES


вторник, 20 март 2018 г.

Рисаците – едни от най-съвършените коне
Националната асоциация по коневъдство със сериозна заявка за развитие на конния спорт у нас

‎Специализирано изложение " Дунавски овощари " 2018


Специализираното овощарско изложение " Дунавски овощари " 2018 се провежда за трета година. 

До сега наши гости и фирми изложителки са били от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година ние растем и се радваме на голям интерес на фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Полагаме усилия да увеличим мащаба на събитието, като го направим значимо за сектора и нашите членове.

Тази година то ще бъде на 24 март 2018 г. в Спортна зала Арена - Русе с адрес: гр. Русе, бул. Липник 1 


В изложението ще вземат участие компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработва и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки, горива и други свързани дейности. Също така към мероприятието ще добавим срещи с представители на преработватели, търговски вериги и търговци на едро.

Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие заключения на председателството за ОСП след 2020 г.


Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата.

"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Днешните заключения призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.  

Заключенията ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за Общата селскостопанска политика. Те идват след три месеца на интензивни преговори между държавите-членки. 

Задълбочената дискусия за следващата ОСП започна под естонското председателство на Съвета. През януари, по време на българското председателство, министрите обсъдиха добавената стойност на ОСП, основните цели на ЕС, които трябва да бъдат запазени, и подходящото ниво на субсидиарност.

През февруари те бяха насочени към директните плащания, към действията в областта на околната среда и климата и към развитието на селските райони.

http://www.mzh.government.bg/

Националното изложение по животновъдство ще се състои от 27 до 29 април в Сливен


По традиция форумът се организира от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция (ИАСРЖ), в партньорство с развъдните организации и фермерските сдружения в говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и коневъдството. 
 
Тази година, в рамките на събитието, ще се проведе и международна научна конференция, посветена на състоянието и проблемите в животновъдния отрасъл. Преди време зам.-министърът на земеделието, храните и горите Цветан Димитров коментира, че според него Българското председателство на Съвета на ЕС ще привлече участници от цяла Европа на изложението.
 
Като цяло целта на форума е да представи биологично разнообразие в страната, съхраняването на местните породи и развитието на селекцията в отделните категории.
 
Представянето на изложбата ще се състои на пазара за селскостопански животни, преди разклона за село Мечкарево.

понеделник, 19 март 2018 г.

Как помага пчеларската програма?
За 2017 г. по Националната пчеларска програма са подадени 2 250 броя заявления за подпомагане.

Министър Румен Порожанов ще председателства Съвета на ЕС по земеделие и рибарство


Министър Румен Порожанов ще председателства заседанието на Съвета на ЕС  по земеделие и рибарство в Брюксел. Министрите ще търсят приемане на Заключения на Съвета относно бъдещето на Общата селскостопанска политика, които да бъдат представени на Европейската комисия.

По време на Съвета ще бъдат разгледани и въпроси свързани с рибарството и по-конкретно предложение на Комисията за създаване на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи дънни видове запаси в западното Средиземно море.

Министър Порожанов ще  проведе и работна среща с Юлия Кльокнер, новият министър на храните и земеделието на Федерална република Германия.

http://www.mzh.government.bg/

Спасени щъркели 18.03.2018 г.

неделя, 18 март 2018 г.

77 УЧАСТНИЦИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ИДВАТ В ДОБРИЧ НА 15-ОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ПЧЕЛОМАНИЯ“


За 15 поредна година „Добрички панаир“ АД ще проведе специализираното изложение „Пчеломания“ в периода от 22 до 24 март в СК „Простор”. Организаторите се стремят да насочат вниманието на всички към пчеларския сектор, като жизнено важен за България и Европа. 


На изложението ще бъде представено най-модерното пчеларско оборудване и инвентар, восъчни основи, ветеринарни препарати,  богатото видово разнообразие на мед и пчелни продукти, лицензирани майкопроизводители и специализирана литература.  До момента участие са заявили над 77 фирми от страната и чужбина. Директно ще участват фирми от Гърция, Сърбия и Турция. Посетителите ще имат възможност да видят, договорят и закупят продукти от водещи производители и дистрибутори в бранша. 

Тази година изложение е съпроводено със съпътстваща програма с  лекционна част  от съорганизатора сдружение „Пчела Добрич 1946“ и ще се проведе  в конферентната зала на СК „Простор”.

Програмата на „Пчеломания“:

22 март (четвъртък) 

10:00 ч. Официално откриване на изложението.

11:30 ч. Заедно от началото до успеха, лектор: Райна Цветанова, D Bank АД,

13:30 ч. Начини за правене на отводки и тяхното усилване, лектор: Севдат Якуб,

23 март (петък)

10:30 ч. Подвижно пчеларство и развитие на пчелните семейства, лектор: Пламен Тодоров,

13:30 ч. Рационално хранене на пчелните семейства, лектор: Венци Кабуров,

24 март (събота)

10:30 ч. Същност на хибридната система по Иван Кючуков, лектор: Иван Кючуков,

13:30 ч. Безроево пчеларство и конвенционални системи за                  отглеждане на пчели, лектор: Младен Котларски,

15:30 ч. Кръгла маса: Търсене на решение за проблемите в пчеларския сектор.

Сред поканените гости са представители на Министерството на земеделието и храните, държавен фонд „Земеделие“, на местната власт. На официална вечеря на 22 март от 19.30 часа ще бъдат връчени наградите на „Добрички панаир“ АД.

Седми Национален събор на овцевъдите в БългарияНад 700 овце и кози от 20 различни породи ще може да видите на седмия Национален събор на овцевъдите в България. На нашето събитие от 11 до 13 май 2018 г. край Петропавловския манастир ще има изложение на породисти овце, кочове и агнета, национално изложение по млечно козевъдство, както и аукцион. 

Заповядайте на най-големия и атрактивен животновъден форум в България!

петък, 16 март 2018 г.

През 2017 г. БАБХ съвместно с бизнеса извърши 169 проверки на млечни продукти в търговската мрежа


Вече втора година по инициатива на дирекция “Контрол на храните” към Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) комисия от представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите правят внезапни проверки в търговската мрежа, като на произволен принцип взимат проби от сирене, масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, които изследват. Целта е да се установи дали се спазват изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини.
По предварително споразумение всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите определя различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията взима по два вида млечни продукти от различни производители за лабораторно изпитване. 
През 2017 г. са взети общо 169 проби от следните храни: 98 бр. от сирене; 46 бр. от кашкавал; 17 бр. от масло и 8 бр. от кисело мляко. При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини (в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал), което е 2.96 % установени несъответствия.
За констатираните несъответствия са уведомени ОДБХ на територията, на които са произведени храните и са предприети мерки за изтегляне от пазара на тези храни и преетикетирането им като имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.
На нарушителите са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение.
Проверките продължават и през 2018 година, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини, вода и др. показатели.
http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/1885/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%202017%20%D0%B3%20%D0%91%EF%BF%BD