събота, 22 септември 2018 г.

Вадене на мед от топ бар кошер4 bars of honey from top bar hive

петък, 21 септември 2018 г.

Съвети към навлизащите в сектор „Плодове и зеленчуци“ стопани
Българите търсят все повече родна продукция

27 птицевъди в област Разград покриват европейските изисквания за хуманно отношение чрез държавни помощи


В област Разград птицевъдството става все по-атрактивен агробизнес. 27 са птицефермите в региона, които покриват европейските изисквания за хуманно отношение по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Разград Айдън Велиев по време на Деня на отворени врати в областната дирекция. Той поясни, че към 17.09.2018 г. по схемата е изплатена държавна помощ на 17 бенефициента, на обща стойнот от близо 2, 450 млн. лева.
     За държавната помощ, насочена за модерницаия на птицефермите, са кандидатствали общо 296 птицевъди от цялата страта, като допустимите за подпомагане са 292. Към момента са изплатени субсидии на 184 от тях, която възлиза над 29, 509 млн. лева.
    С решение на УС на ДФ „Земеделие” по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. беше утвърден финансов ресурс от 34, 560 млн. лв.
Характерни за региона са големите стопанства, които са окрупнени благодарение на схемите и мерките на директните плащания, каза Велиев. По думите му, областната дирекция на ДФ „Земеделии“ в Разград подпомага 3 000 земеделски стопани. В заявленията за подпомагане те са декларирали, че обработват 1, 375 млн. дка и отглеждат 28 800 глави животни. За „Кампания 2017“ стопаните са получили общо 67 млн. лв. по всички схеми и мерки на директните плащания.
     Най-много са тези, които кандидатстват по СЕПП. За „Кампания 2017 г.“ субсидии, в размер на 26, 625 млн. лв., са получили 1 873 бенефициенти, съобщи Велиев. Същият брой земеделски производители са получили и подпомагане по схемата за преразпределително плащане - в размер на 3, 376 млн. лв. и за зелени плащания – близо 16, 705 млн. лв. По СЕПП за „Кампания 2017“ са преведени над 713 млн. лева на 58 073 кандидати от цялата страна.
      В област Разград има значителен брой тютюнопроизводителите, които отглеждат широколистните сортове „Вирджиния“ и „Бърлей“. Те наброяват 1 065 и са получили рефертни плащания по схемата ПНДТ в размер на 1, 718 млн. лв. Общо за страната по схемата са платени над 84, 471 млн. лв. на 41 323 тютюнопроизводители каза Велиев.  
По схемата за протеинови култури за „Кампания“ са подпомогнати 804 земеделски стопани с общо 1, 022 млн. лв. В схемата са участвали общо 17 328 стопани в цялата страна, между които се разпределят 29, 960 млн. лв.  
     По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в област Разград са финансирани 250 фермера, които са получили над 1, 113 млн. лв. За страната по схемата са субсидирани 5 583 бенефициенти, на които са изплатени над 29, 290 млн. лв., на глава съобщи в заключение директорът на областната дирекция на фонда.
Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Разград премина при завишен интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета.

http://www.dfz.bg/

Седмичен обзор на Софийска стокова борса АД 18-21.09.2018 г.


През седмицата продължи покачването на цените на основните зърнени контракти на повечето борсови пазари. В Чикаго цената на пшеницата се повиши с 10.00 долара до 220.00 щд/тон, във Франция имаше плюс 4.00 евро до 205.00 евро/тон. В Русия и Украйна движението е по-противоречиво – в първата пшеницата се вдигна минимално с 90 цента до 227.90 щд/т, а във втората имаше спад от 1.00 долар до 216.00 щд/тон. При царевицата също има промяна на цените FOB – САЩ плюс 4.00 долара до 157.00 щд/тон, Русия плюс 3.00 долара до 193.00 щд/тон и Франция минус 2.00 евро до 175.00 евро/тон. Рапицата в Евпорейския съюз /Еuronext/ отново поевтиня с 3.25 евро и се котираше на 365.00 евро/тон, а ечемикът във Франция и Германия тръгна нагоре с плюс 3.00 евро и в двете страни до съответно 204.00 и 205.00 евро/тон.

Нерафинираното слънчогледово олио продължава да поевтинява с нови сериозни 17.50 долара до 695.00 щд/тон, а рафинираната захар обърна тренда и „спадна“ с 2.40 долара до 330.20 щд/тон. Цените са съответно от Ротердам за олиото и Лондон за захарта.

У нас в кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД цените на контрактите се запазиха. Има обилно предлагане на хлебна пшеница на 405.00 лв/т в отговор на големите количества търсене ( над 33000 тона), чиято начална цена остава на 372.00 лв/тон. Фуражен ечемик се търси на 280.00 лв/тон, за царевица имаше само оферти „купува“ на начална цена 220.00 лв/т за незабавна доставка. Маслодаен слънчоглед се търси от място на 535.00 лв/тон начална цена. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и без промяна, появи се интересно търсене на небелено семе сусам на 1860.00 лв/т, а предлагането спадна до 2300.00 лв/тон

В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД имаше сделки с обичайни за началото на зимния сезон стоки – въглища тип Брикети на 275.00 лв/т и въглища тип Донбас на 395.00 лв/тон. Реализираха се и дървесни пелети на 422.00 лв/т и дърва за огрев на 88.00 лв/куб.м. Продадоха се също авиационен керосин на 1785.85 лв/хил.л, бензин А 95 Н на 1916.67 лв/хил.л, дизелово гориво на 1933.33 лв/хил.л, газ пропан бутан на 825.00 лв/хил.л и газьол за ПКЦ в диапазона 1883.25 – 1893.41 лв/хил.литра. Интерес предизвика и появата на амониев нитрат на 445.00 лв/тон.

https://www.sce-bg.com/

Mowing for Silage with McCormick
Filmed in Cumbria, England.

четвъртък, 20 септември 2018 г.

Информация към потребителите във връзка с констатирания случай на овца с положителен резултат за заболяването бруцелоза
В резултат на изследване на 28 овце от стопанство в село Вуково, община Бобошево, обл. Кюстендил, във връзка с изпълнение на мерките по Програмата за надзор и контрол на болестта бруцелоза по овцете и козите в България за периода 2016-2018г., на 17.09.2018г. е получен положителен резултат за бруцелоза при един брой овца. Лабораторното изследване е извършено от референтната лаборатория на НДНИВМИ, гр. София .
Заразени с бруцелоза животни могат да предадат болестта и на хората. Това може да стане чрез консумация на необработени храни, получени от болни животни, при обслужване на животните и при боравене с добити от болни животни суровини и продукти като вълна, кожи и др.
БАБХ съветва потребителите:
  1.  Информирайте незабавно обслужващия ветеринарен лекар за всяко умряло или болно животно, както и за предстоящи транспортирания на животни от едно стопанство в друго;
  2.  Закупувайте храни от животински произход единствено от регистрирани обекти – само от тях може да сте сигурни в безопасността на предлаганите продукти. Консумацията на мляко и месо, както и на продукти, произведени от тях, за които няма гаранции за произход или за здравен статус на животните, от които са добити, представляват сериозен риск за всички, на които се предлагат храните;
  1.  Термичната обработка на суровото мляко и месо са добра защита срещу причинителя на бруцелоза. Затова за лична консумация в домашни условия млякото трябва да се вари, а месото да е добре изпечено, за да са безопасни;
На 18 септември от всички дребни преживни животни в селото са взети кръвни пробни, резултатите, от които, се очакват в следващите няколко дни. До излизане на резултатите от изследванията животните са под карантина.

Oт 1 октомври ДФЗ приема документи за кредит за семена и торове


От 1 октомври до 16 ноември 2018 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2019. Това реши УС на ДФ „Земеделие“. Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на институцията по адресна регистрация на физическото или юридическо лице.
За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Заемът се предоставя при 3% годишна лихва и трябва да се погаси до 1 октомври 2019 г. Крайната дата за изплащане на средствата от ДФЗ е 21 декември 2018 г.
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.

11 лозови масиви в област Шумен са модернизирани с европейски пари


Най-атрактивната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2014-2018 г., която приключва тази година, е „Преструктуриране и конверсия на лозя”. Чрез нея  винопроизводителите повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
За област Шумен към момента са подадени 11 заявления за плащане по сключени договори. От тях до момента са изплатени 9 заявления на обща стойност от над 1,630 млн. лв. До края на финансовата година предстои изплащане на финансова помощ по още 2 договора за област Шумен. Те са на прогнозна стойност от близо 369 000 лв. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Шумен Милена Чобанова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.
 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 129, 469 млн. евро ( близо 253, 216 млн. лв.). За 2018 година са изплатени близо 23 млн. лв. по 144 договора за цялата страна. Бюджетът на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за този период е в размер на 50, 708 млн. лв. Това означава, че усвояемостта по мярката към момента е около 45%. Последните плащания ще бъдат извършени до 15 октомври 2018 г., каза Чобанова.
За 2017 година са изплатени близо 43, 572 млн. лв, което е 86,70% усвояемост на средствата по бюджет, в размер над 50, 254 млн лв. Превените средства са по 221 договора. За област Шумен е подадено е 1 заявление за плащане, на стойност близо 127 000 лв. 
За 2016 година са изплатени близо 42 млн. лв, което е 82,09% усвояемост на средствата от бюджет в размер на близо 51 млн. лв по мярката. Платени са 199 договора. За област Шумен са преведени над 197 000 лв. по 2 договора. 
За 2015 година общо за страната са изплатени близо 39 млн. лв, което е 77,59% усвояемост на средствата от бюджета, в размер над 50 млн. лв по мярката. Платени са 121 заявления по сключени договори. За област Шумен са преведени 771 554 лв. по 1 сключен договор.
За 2014 година са изплатени над 32, 158 млн. лв. по 132 договора. Усвояемостта на бюджета, който беше в размер на близо 51, 168 млн. лв. е 62,85%. За област Шумен е изплатена финансова помощ от над 208 000 лв по 4 договора, каза още Чобанова.
Следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България ще бъде с период 2019-2023 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Шумен премина при вашен интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета. В областната дирекция бяха издадени и 9 удостоверения за особен залог.

сряда, 19 септември 2018 г.

БАБХ констатира първичнo огнище на заболяването Инфлуенца по птиците в с. Трилистник, област Пловдив


Българската агенция по безопасност на храните констатира първично огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) в промишлен животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, намиращ се в с. Трилистник, община Марица, област Пловдив. Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване.
 
С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ приложи всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатото стопанство, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определена е 3- километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.
БАБХ напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните да бъдат заразени със вируса.
 
На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.

вторник, 18 септември 2018 г.

Случай на бруцелоза по дребните преживни животни в Кюстендилско

При изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България БАБХ откри положително реагирала овца за бруцелоза (Brucella melitensis) в стадото на частен стопани в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил. Заболяването е опасно за здравето и на животните, и на хората. Ето защо положително реагиралите за бруцелоза дребни преживни животни  подлежат на незабавно умъртвяване по хуманен начин, обезвреждане съгласно Европейското законодателство.
В допълнение към разпореждането за умъртвяване на положително реагиралото животно, произтичащо от контрола на болестта, БАБХ възбрани придвижването на едри, дребни преживни животни и еднокопитни към и от животновъдните обекти в с. Вуково, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане при гарантиране здравния статус на животните. Извършват се инвентаризация на всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни на територията на ОДБХ- Кюстендил и отразяването им във ВетИС, както и проследяване на движението на дребни преживни животни от с Вуково;
Организирано е и стартирало взимане на проби за серологично изследване за бруцелоза на всички едри, дребни преживни животни, отглеждани в с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил;
Наличните мляко и млечни продукти, собствено производство, в обекта с положително реагиралото за бруцелоза животно ще бъдат унищожени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2004 от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна Регламент (ЕО) № 1774/2002;
В село Вуково се отглеждат 28 овце и 21 кози.

Дискова брана "КАМТ" модел "БДПН-5,0"Дискова брана "КАМТ" модел "БДПН-5,0"