сряда, 25 април 2018 г.

Земеделие на фокус:Малките животновъди – генетично свързани със занаята, автор Анета Божидарова



При Георги Чавдаров от с. Даскалово

В България земеделието вече е предприемачество




След 26 години в земеделието, Ангел Вукодинов вижда надежда в младите поколения

Три проблема пред младите фермери от ЕС




Коментар на Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие” на ЕК за Фермер.БГ

Брюксел в превод: Законопроект за борба с градушките и природните бедствия, автор Валентина Спасова




Все по-сериозни несъгласия се чуват за предложението

Няма да има удължаване на срока за Кампания 2018 по директни плащания


Не се предвижда удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за кампания 2018. В предходните години удължаване на кампанията беше възможно след публикуван Регламент на ЕК за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане. Заместник-министърът на земеделието,  храните и горите Вергиния Кръстева  напомни, че към момента няма подобна възможност и това означава, че заявления за подпомагане за 2018 г. ще бъдат приемани до 15 май 2018 г. без санкция за късно подаване и до 11 юни 2018 г. със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.
До момента кампанията по прием на заявления протича съобразно предвидените темпове като към 23 април 2018 г. oбщо са подадени около 60000 заявления. 80% от заявленията са с приключила обработка в Общинска служба земеделие. Към днешна дата 29000 кандидати са заявили обща площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) от 1.95 млн. ха.

Стартер-отглеждач 2 част

Растителна защита: Законът за растителна защита – преимущества и недостатъци...




Гост в поредното издание е Пламен Лазаров

вторник, 24 април 2018 г.

Министър Порожанов: Системите за производство на суровини и храни е необходимо да бъдат адаптирани към новите екопредизвикателства и обществени очаквания


„Системите за производство на суровини и хранителни продукти е необходимо да бъдат адаптирани към новите екологични предизвикателства и обществени очаквания. Те включват насърчаване на по-здравословни начини на хранене и намаляване на хранителните отпадъци, насърчаване на кръговия модел на икономика, осигуряване на реална връзка между потребителя и производителя и справедливост в разпределението на рискове и ползи по цялата агрохранителна верига“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на интерпарламентарното заседание в Брюксел на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП с ресорните земеделски комисии в националните парламенти.

Министър Порожанов представи основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектора на земеделието и дебата относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. Той изтъкна, че предстоящата реформа е от съществено значение не само за европейските земеделски стопани, но и за всички граждани на ЕС. ОСП е доказала във времето високата си добавена стойност и обществена значимост.



Порожанов припомни, че Българското председателство проведе серия от фокусирани дебати в рамките на заседанията на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведени през месеците януари и февруари 2018 г. Кулминацията на  дискусиите бе приемането на Заключения на Председателството на 19 март, които бяха подкрепени от мнозинството държави членки. Заключенията имат за цел да подпомогнат и насочат ЕК при изготвянето на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП, който се очаква да бъде представен в края на месец май или началото на юни.

„Бих искал да подчертая важността на ефективното политическо сътрудничество с Европейския парламент и националните парламенти по тази приоритетна за всички нас тема“, каза още министър Порожанов. Участие в заседанието взеха и депутатите Ирена Димова от ГЕРБ и Бюрхан Абазов от ДПС.

ДФ „Земеделие“ преведе още 17 млн. лева за агроекология за Кампания 2017


Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 17 343 703 милиона лева от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017.

До момента по мярката са изплатени направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“. Общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2017 надхвърли 27 милиона лева.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от националния бюджет.

БАБХ организира втора конференция в рамките на Българското председателство

Българската агенция по безопасност на храните организира конференция на тема „Хуманното отношение към животните по време на транспорт“, която се провежда на 24.04.2018 г. в София. Форумът е в рамките на един от приоритетите на Българското Председателство на Съвета на ЕС в областта на ветеринарните въпроси.
Европейският съюз прилага най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и прилагането на тези правила е ключов приоритет за всички държави-членки. Въпреки това прилагането на законодателството на ЕС по отношение на хуманното отношение при транспорт е едно от най-големите предизвикателства и държавите-членки срещат много затруднения при износ на живи животни към страните от Средния Изток.
Приблизително 45% от износа на живи животни по суша от ЕС към Турция преминава през сухопътната граница на България с Турция, през ГИВК Капитан Андреево.
С настоящия форум се цели компетентните органи от 28-те държави членки нa EС плюс Швейцария и Норвегия, експерти от Европейската Комисия и Организацията по здравеопазване на животните (OIE) и от националните контактни точки да обсъдят и споделят мнения и гледни точки, предизвикателства и най-добри практики при прилагането на законодателството за хуманното отношение към животните при транспорт, а именно Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране.
Изпълнението на изискванията на Регламент 1/2005 изисква засилен контрол, добра комуникация и сътрудничество между компетентните власти, отговорност на всички лица, участващи в транспорта на живи животни, по целия маршрутен план до крайната дестинация.
Въз основа на проведения дебат конференцията ще приключи с препоръки за подобряване прилагането на изискванията на Регламент 1/2005 и насърчаване изпълнението на тези изисквания, както и на OIE стандартите за хуманно отношение към животните при транспорта на живи животни извън ЕС.

Подробни резултати от третото проучване за двойния стандарт при храните


Приключи изпълнението на третия етап от проучването за наличие на феномена "двоен стандарт" при предлаганите храни на българския и европейския пазар, извършено от Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ), съвместно с Министерство на икономиката и Национален център за опазване на общественото здраве и анализи. БАБХ предоставя обобщен анализ на извършените сравнения на информацията от етикетите и резултатите от сензорните и физикохимичните изпитвания на продуктите.
За извършване на проучването за феномена  „двоен стандарт” при храните в Република България бяха събрани 53 двойки аналогични продукти, взети от европейския (Германия, Австрия, Италия и Чехия) и българския пазар.
Анализираните храни са от следните групи:
Група храни
брой
1
Месни продукти
4
2
Млечни и имитиращи продукти
4
3
Млечни десерти и сметани
3
4
Консервирани храни
4
5
Кремове и сметани
3
6
Детски храни
7
7
Тестени и сладкарски изделия
9
8
Безалкохолни и енергийни напитки
3
9
Разтворими напитки
4
10
Шоколадови и захарни изделия
7
11
Чипс и зърнени закуски
5

Чрез външно сравняване и анализ на етикетите са оценени всички аналози.  При 40 от тях информацията от етикетите е идентична, а при 13 са констатирани различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност и външен вид.
Извършени са сравнителни изпитвания в акредитирани лаборатории по различни показатели:
 1. органолептични показатели (сензорен анализ) – 28 двойки, като 5 двойки показват различия;
 2. физикохимични изпитвания –  22 двойки, като 1 двойка показва различие;
 3. анализ на съдържанието на различни специфични съставки:
  • какао в шоколадови храни – 2 двойки, като 1 двойка показва различие;
  • немлечни мазнини – 1 двойка, не се констатирани отклонения.    

ОПИСАНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ РАЗЛИЧИЯ:
 1. При суха смес за палачинки са използвани различни съставки.
 • В продукта от България има глюкозен сироп, яйчен прах,  сгъстител гума гуар (Е412), а в този от ЕС няма.
 • В продукта от ЕС има сухо обезмаслено мляко, брашно от лупина и набухватели (натриев хидрогенкарбонат и пирофосфати), а в този от България  няма.
Има различие във вида и качеството на опаковките на двата аналога. Опаковката на продукта от БГ е щампован, затворен влагоустойчив хартиен плик със сместа, а тази на продукта от ЕС е под формата на луксозно щампована картонена кутия, в която е поставен затворен плик от влагоустойчива хартия със сместа.

 1. При разтворим зеленчуков бульон има различия в описанието на съставките и значителна разлика в хранителната информация, вкл. енергийната стойност при двата продукта.
 • в продукта от България количеството на изсушените зеленчуци е 5,7%, но състава му е само от морков, лук и целина, а в този от ЕС сухите зеленчуци са 3,5% но състава е по-разнообразен – освен морков, лук и целина в бульона има спанак и домат;
 • в продукта от България има хидролизиран растителен протеин, а в този от ЕС такава съставка не е посочена;
 • в продукта от България има къри, а в този от ЕС черен пипер;
 • количеството на малтодекстрин, царевично нишесте и палмовата мазнина е различно, съгласно информацията на етикета;
 • в 100 g от продукта от България е вложена 10,1 g повече сол в сравнение с аналога от ЕС. Това различие се откроява при различията в хранителната информация на двата аналога.

 1. При сирене тип „моцарела“ се установява разлика в цвета и вкуса на продуктите. В българския аналог има наличие на шупли в разрезната повърхност и наличие на утайка в саламурата, които липсват при европейския. На етикета на българския аналог е обявено нетно количество 220,0 g и отцедено количество 125 g. След претеглянето му се установява нетно количество 209,6 g и отцедено количество 99,4 g.

 1. При млечен шоколад се установяват различия в енергийната стойност, описанието на съставките, маслеността и съдържанието на какао.
 • в българския аналог не е вложено масло, а в европейския аналог има вложено масло,  съгласно обявените съставки на етикета;
 • на българския аналог маслеността е 27,53 %, а на европейския – 32,20 %.
 • в българския аналог съдържанието на какао е 32,70 %, а в европейския – 37,63 %.

 1. При пудинг на прах с вкус на шоколад има различия в енергийната стойност и описанието на съставките при двата продукта:
 • в продукта от България не е посочен процента на нискомасленото какао на прах, докато в този от ЕС е обявено наличие на 14% от тази съставка;
 • в състава на продукта от България има ароматизант етилванилин, докато в този от ЕС няма.

 1. При пудинг-десерт с вкус на ванилия има различия в енергийната стойност и описанието на съставките при двата продукта.
 • в продукта от България има суроватка на прах, а в този от ЕС има млечен протеин;
 • в продукта от България има глюкозо-фруктозен сироп, а на този от ЕС е посочено само фруктозен сироп;
 • в категорията “сгъстители” в продукта от България има карагенан, гума гуар и желатин, а в този от ЕС само карагенан и желатин;
 • в продукта от България има пшенично нишесте, емулгатор и стабилизатор, а в този от ЕС няма;

 1. В безалкохолна напитка с вкус на портокал има разлики в състава, степента на газираност и енергийната стойност при двата продукта.
 • в българския аналог е обявено съдържание на портокалов сок 5 % и енергийна стойност 178 kJ/ 42 кcal;
 •  в европейския аналог е обявено съдържание на портокалов сок 5,3 %, и енергийната стойност 187 kJ/ 44 кcal.

Във връзка с широкото разпространение на продукта в цяла Европа бе направено допълнително сравнение на информацията на етикетите на безалкохолната напитка и резултатите са следните:

Италия
Испания
Белгия
Германия
Австрия
Унгария
България
Плодово съдържание
12%
8%
6%
Не е посочено
5,3%
5%
5%
Вид на добавения подсладител
захар
глюкозо-фруктозен сироп
захар
захар
захар
фруктозо-глюкозен сироп
фруктозо-глюкозен сироп
На 100 ml

Енергийна стойност в kJ/cal
205 / 48
145 / 34
203 / 48
160 /38
178 / 42
187 / 44
187 / 44
Въглехидрати / g
11,8
8,5
11,7
9,2
10,3
10,8
10,8
от които захари
11,8
8,5
11,7
9,1
10,3
10,8
10,8

 1. При адаптирано мляко на прах за малки деца  има различия в енергийната стойност и описанието на съставките при двата продукта, в съответствие с правилата за етикетиране, където количеството на съставките се изброява в низходящ ред.
 • в продукта от България на първо място, като съставка в най- голямо количество, са поставени растителни мазнини (палмово масло, слънчогледово олио и рапично олио) и след това обезмасленото мляко на прах, деминерализирана сурватка на прах, лактоза, галакто олигозахариди (млечни), малтодектрин, концентриран суроватъчен протеин (млечен), фрукто олигозахариди, трикалциев фосфат, рибено масло и др. В продукта от България не се съдържа млечна суроватка на прах и дикалиев хидрогенфосфат.
 •  в продуктът от ЕС обезмасленото мляко на прах е поставено като съставка в най-голямо количество, последвано от млечна суроватка на прах, концентриран деминарализиран суроватъчен протеин, малтодекстрин, галакто-олигозахариди от мляко (на прах) 12%, палмово масло, слънчогледово олио, рапично олио с ниско съдържание на ерукова киселина, дикалиев хидрогенфосфат, трикалциев фосфат, фруктоолигозахариди 0,84 % , рибено масло и други.
 • има и различия в количеството на някои макроелементи. Информацията от етикетите показва, че:

 • количеството на Ca в продукта от  ЕС е 120 mg/100 ml а в продукта от България е 91  mg/100 ml
 • количеството на K в продукта от  ЕС е 150 mg/100 ml а в продукта от България е 70  mg/100 ml
 • количеството на P в продукта от  ЕС е 96 mg/100 ml а в продукта от България е 50  mg/100 ml
Резултатите от лабораторните анализи потвърждават информацията за разликите в съдържанието на макроелементите.

 1. При безалкохолна газирана напитка има разлика в степента на газираност  и във вкуса като европейският аналог е по-силно газиран и по-сладък.

 1. При млечен какаов крем за мазане на лицевата част на етикета на европейския аналог има допълнителен знак „+ калций“, но към наименованието на продукта на другата част от етикета този текст липсва.
     Продуктите имат различен състав и енергийна стойност:
 • в продукта от България има суроватка на прах и обезмаслено мляко на прах 5,7 %, а в този от ЕС има 7 % пълномаслено сухо мляко;
 • в продукта от България съдържанието на какао на прах е 2,8 %, а в този от ЕС 3 %.  

 1. При бързо замразени багети се установяват различия в състава, нетното количество и енергийната стойност, като при българския аналог енергийните стойности са по-ниски.  Резултатите от тегловното сравнение на съставките показаха, че в българския аналог са вложени 41 % по – малко колбас и 50 % по-малко твърдо сирене, а 175 % по-вече чушки и  14,9 % по-вече доматено пюре и хляб.

 1. При друг вид сирене тип „моцарела“ се установява несъответствие между обявеното на етикета отцедено тегло 250 g и измереното отцедено тегло на двата аналога, като пробите взети от българския пазар са с по-големи отклоненията. Измерването е извършено на две опаковки от всеки аналог както следва:
 • при българския аналог са измерени количества 209,4 g и 212,8 g.
 • при аналога от ЕС са измерени количества 225,8 g и 234,6 g.

 1. В подложените на сензорен анализ случайни образци се установява разлика в броя на целите лешници. В българския аналог от изпитаните продукти се съдържат 6 бр. по-малко лешници.

Анализът на констатираните различия в „българските” продукти и техни европейски аналози показва, че има налични доказателства за разминаване в състава и качеството на някои продукти, предлагани на българския и европейския пазар.

http://www.mzh.government.bg/

Развитие 10 ДБ 24.04.2018# t°28

Роже Делон1 § 4 дни след заселването 24.04.2018




Трети корпус всички междурамия са изпълнени с пчели. Има нектароотделяне. Летежа е отличен.

Новина плюс: Нахутът - абсолютен хит в Ямболско, автор Валентин Вълчев




Добрите изкупни цени и подходящите климатични условия в региона са сред основните аргументи на производителите

Закъснения на сеитбата в цялата страна и проблеми при земеползването




Акценти в предаването „Ние, зърнопроизводителите“

Агро коментар: Евросредствата – през иглени уши, автор Валентина Спасова




Корупционните проекти – на прицел

Зелените плащания до 5 май 2018

Над 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците


От края на март ДФ „Земеделие“ е изплатил общо 20 620 952 милиона лева на 112 птицевъди по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.
  Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.
  Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18-та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).


Тютюнопроизводителите получиха над 84,4 млн. лева за Кампания 2017


Държавен фонд „Земеделие“ преведе 84 471 000 лева субсидии на 41 323 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).
   Финансовата подкрепа е изплатена в пълен размер за Кампания 2017 на производители, отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009.
   Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).
   Размерът на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, за Кампания 2017, е определен със заповед № РД 09-362 от 17.04.2018 на министъра на земеделието, храните и горите.

Агротема: Картофопроизводители от Благоевградско обмениха добри практики, авор Снежана Любенова




България заема едно от челните места в Европа по отглеждане на картофи

Международни дни на полето България 2018 ще се проведат от 5 до 7 юни 2018 г.




Международни дни на полето България 2018 ще се проведат от 5 до 7 юни 2018 г.

Пчелна Майка върху новоизградена рамка/ Kralice Ari/bee queen




Пчелна Майка върху новоизградена рамка/ Kralice Ari/bee queen

понеделник, 23 април 2018 г.

Агро коментар: Фермерите като луди калинки, автор Валентина Спасова




Сюжетът - изкуствено създадени условия

Агротема: Производители настояват ориза да се субсидира като чувствителна култура...



В момента стопаните у нас получават 14 евро за декар

Националният форум на младите да се превърне в традиция




Градът под тепетата събра в петък новото поколение фермери, отворени към иновационните технологии

Определени ставки в сектор "тютюн"




До 24 април превеждат парите по преходната национална помощ

Основни резултати от проучването за наличие на „двоен стандарт“ при предлаганите на българския и европейския пазар храни


В рамките на проучването са взети общо 106 проби, обхващащи 53 храни и напитки  от една и съща търговска марка, предлагани от една страна в търговска верига в България, а от друга – в същата или подобна верига магазини в избрани държави-членки на ЕС (Германия, Австрия, Италия и Чехия).

Изследването обхваща:
Сравнение на етикети и на външни белези;
Сравнителни изпитвания в лаборатория – по органолептични и физикохимични показатели и съдържание на специфични съставки;
Сравнение на цените.
Сравнение на етикети и лабораторни изследвания
Проведеното проучване показва, че е налице разминаване в състава и качеството на някои продукти, предлагани на българския и европейския пазар.
ЕТИКЕТИ
Сравнението на етикетите сочи, че при 40 продукта (75,5% от обхванатите продукти) информацията на етикетите е идентична, а при 13 продукта (24,5%) са налице различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност.
Различията в етикетите се отнасят за: мляко за малки деца, моцарела, безалкохолни напитки, сладкарски, тестени и шоколадови продукти и зеленчуков бульон.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Органолептични показатели (сензорен анализ) – от изследвани 28 продукта, при 5 продукта (17,9%) са налице различия – моцарела, безалкохолни и шоколад
Физикохимични изпитвания – от изследвани 22 продукта, само при 1 продукт (4,5%) е открито различие – мляко за малки деца;
Анализ на съдържанието на различни специфични съставки:
- какао в шоколадови храни – от изследвани 2 продукта, при 1 продукт (50%) е открито различие;
- немлечни мазнини – изследван е един продукт, като не е констатирано отклонение.
КОНСТАТИРАНИ ПО-СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИЧИЯ (чрез анализ на етикетите и проведените изпитвания)
Мляко за малки деца - по-високо съдържание на растителни мазнини (вкл. палмово масло) в българския аналог за сметка на по-малко съдържание на мляко на прах. Продуктът от България не съдържа млечна суроватка на прах и е с по-ниско съдържание на микроелементи и витамини. Въпреки че българският аналог може да се определи като с по-ниско качество, той се предлага на сходна цена с тази в Италия.
Сирене моцарела – разлика в цвета и вкуса на продуктите, наличие на шупли в разрезната повърхност и утайка в саламурата на българския аналог. Продуктът от България е с по-ниско нетно количество и по-малко количество сирене в опаковката, за сметка на повече саламура.
Бързо замразени багети – по-малко колбас и твърдо сирене в продукта на българския пазар, за сметка на повече чушки, доматено пюре и хлебна база.
Млечен шоколад – по-ниска масленост и по-ниско съдържание на какао в българския аналог. В млечен шоколад от друга марка е установено по-малко съдържание на лешници в продукта на българския пазар.
Безалкохолни напитки – разлики в състава, степента на газираност, вкуса и енергийната стойност.
При безалкохолна напитка с вкус на портокал от една и съща марка, българският аналог е с малко по-ниско плодово съдържание в сравнение с продукта от Австрия и съдържа глюкозо-фруктозен сироп вместо захар. Тъй като продуктът е широко разпространен в цяла Европа е направено допълнително сравнение на етикетите с още пет други държави-членки на ЕС (Италия, Испания, Белгия, Германия и Унгария), според което плодовото съдържание варира от 5% в Българи и Унгария до 12% в Италия. В Италия, Белгия, Германия и Австрия продуктът съдържа захар, а в България, Унгария и Испания – фруктозо-глюкозен сироп.
Сравнение на цените
Данните сочат, че при 31 продукта (58% от обхванатите продукти) цените в България са с между 0,4% и 64,8% по-ниски от тези в съответната държава-членка на ЕС
Като цяло цените на шоколад, бисквитени изделия и безалкохолни напитки в България са съществено под тези в останалите държави-членки на ЕС, обхванати от проучването.
22 продукта (42% от обхванатите продукти) се предлагат по-скъпо в България (от 1% за сирене „Бри“ в Чехия до 166% за една марка паста в Италия) отколкото в другата държава-членка на ЕС, като впечатление прави:
Италия - драстична разлика при една марка макаронени изделия, чиито цени в България са около 2,5 пъти над тези на италианските аналози;
Германия - значително по-високи цени на българския пазар за плодов сок, чай и месни продукти;
За останалите продукти различията не са толкова съществени – в повечето случаи разликата не надвишава 20% по-скъп продукт в България.
По държави:
сравнението с Австрия сочи преобладаващо по-ниски цени на българския пазар (само за 2  - мляко за деца и един вид пудинг, от 10 продукта цените на австрийския пазар са малко над тези в България)
При останалите 3 държави не може да се открои ясна тенденция.

PRECISE Series OK 4L




Окопен култиватор за лавандула.

CORMORAN Series KDB 022 L




Дискова брана за междуредова обработка на лавандула. Производство - МАДАРА Агро /БЪЛГАРИЯ/ Повече за нашите машини може да питърсите тук: https://www.facebook.com/MADARABulgaria/

България ще разработва национална стратегия за цифровизиране на земеделието


 Необходимо да бъдат осъществени координирани действия между отделните министерства за разработване на Национална стратегия, която да формира политиката за цифровизиране на земеделието и агро-хранителния сектор или т.нар. „Земеделие 4.0“-земеделие от четвърто поколение. Тя трябва да е на база на Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия и в диалог със земеделския бранш и АЙ ТИ бизнеса.



Документът трябва даде зелена светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието и да предвиди конкретни мерки за тази трансформация. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на конференция посветена на Цифровата икономика и умения на бъдещето и Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.

Стратегията следва да бъде заложено минимум следното:
Въвеждането и усвояването на новите технологии изисква нови умения и знание от фермерите. Поради това, повишаването на информираността и организирането на обучения на регионално ниво е от съществено значение.
Продължаване на развитието на инфраструктура за широколентов интернет в селските райони -  важна предпоставка за постигане на успешна цифрова трансформация в селското стопанство  до 2020 г.
Специален фокус върху обновяването на поколенията и ролята на младите хора за целенасочено внедряване на  дигиталните технологии в земеделския бизнес.


Развитие на  т. нар. „дигитални иновационни хъбове“ и в областта на селското стопанство в Европа, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване и иновации.

Достъп до финансиране - По Програмата за развитие на селските райони съществува възможност с подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи“, в рамките на Европейското партньорство за иновации, да се внедряват и дигитални иновации в земеделските стопанства.


„За да отговорим на глобалните икономически процеси и предизвикателства, както и да повишим конкурентоспособността на Европа, е необходимо стимулиране на адаптацията на Общата селскостопанска политика към бързо променящия се свят на дигиталните технологии и решения. От особена важност е стимулирането на цифровите иновации и приложения в селското стопанство, в качеството им на фактор за устойчив растеж и повишаване на добавената стойност. Това ще има съществен принос към справянето на ЕС с предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност и въпросите на околната среда, като в същото време ще създаде стабилна основа за интензивен и устойчив растеж в дългосрочна перспектива“, подчерта Порожанов.

2gether 4 Strong Digital Agriculture"
Форумът на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ се провежда в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
Участие   взеха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът за българското председателство на Съвета на ЕС, еврокомисарят по цифровата икономика и общество, Мария Габриел, заместник-генералният директор и представител на ФАО за Европа и Централна Азия, Владимир Рахманин.
В политическия панел на дискусиите на участваха делегациите на Франция, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Турция.
 http://www.mzh.government.bg/