вторник, 17 април 2018 г.

Работна среща между ръководствата на БАБХ и Българския ветеринарен съюз


В края на миналата седмица се проведе среща между изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Дамян Илиев, експерти от дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите и новоизбраното ръководство на Българския ветеринарен съюз (БВС).
Срещата се проведе в Централно управление на БАБХ. Д-р Трифон Цветков представи позицията и ресора на всеки участник в срещата от страна на БВС. Представени бяха и представителите на ЗХОЖКФ.
Обсъдиха се основните проблеми пред професията. Най-важният направен извод бе, че е необходимо да се работи основно по линия на комуникацията с цел по-лесно и по-бързо изясняване на позициите и гарантиране на атмосфера на прозрачност и предвидимост, тъй като основната цел е обща – издигане статута на професията сред обществото. Засегна се и нуждата от изразяване на позиция и от двете страни по проблеми, касаещи ветеринарната професия.
Срещата завърши с договорката за лесна комуникация между БВС и БАБХ. Част от плана е регулярно да се организират срещи, на които да се обсъждат конкретни казуси от съвместната дейност, както и важни за обществеността проблеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар