вторник, 13 март 2018 г.

УС на ДФЗ утвърди 85 млн. лева по Схемата за тютюн за Кампания 2017


Финансов ресурс в размер до 85 милиона лева за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, утвърди на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.
  Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на Фонд „Земеделие“, като размера на подпомагането е с 5% по-малко спрямо предходната кампания.
  Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
   Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
    • са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или
   • са собственици на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно и/или пчелно семейство, регистрирани в СИРЖ на БАБХ, и/или
    • са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.
     Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

   13 март 2018 г.                                 Държавен фонд „Земеделие“-РА

Източник : ДФ „Земеделие“

Няма коментари:

Публикуване на коментар